• GIMNAZJUM i LICEUM oraz SZKOŁA POLICEALNA!


 • HIT EDUKACYJNY:

  JĘZYK MIGOWY !

  TERAPIA ZAJĘCIOWA!


 • Zapraszamy do SZKÓŁ POLICEALNYCH!!!

 • stopniowa likwidacja gimnazjów!!!

  nie zwlekaj - zapisz się!!!

Kursy kwalifikacyjne

Wszyskie osoby, które nie posiadają wykształcenia średniego a chcą uzyskać kwalifikacje zapaszamy na kursy. Okres oraz system nauki uzależniony jest od rodzaju kursu.

Z dniem 01 września 2012 roku MEN wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosych w postaci kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Na powyższy kurs zapisać się mogą osoby, które ukończyły gimnazjum lub 8 - klasową szkołę podstawową.

OPIEKUN MEDYCZNY

Nauka na kursie kwalifikacyjnym Opiekuna medycznego prowadzona jest w systemie zaocznym tj. sobota i niedziela z reguły co dwa tygodnie.

W dniu zapisu należy złożyć:

 1. 2 zdjęcia
 2. zaświadczenie lekarskie
 3. podanie ( na druku firmowym szkoły)
 4. wpłata min. 1 raty czesnego

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowwego, który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu.

Absolwent po ukończeniu kursu potrafi:

 1.  rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 2. pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio – psycho - społecznych,
 3. asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych przy wykonywania zabiegów,
 4. podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

JĘZYK MIGOWY

Kurs Języka migowego to unikalna możliwość opanowania systemu komunikacji z sobami niesłyszącymi. Kierunek pozwala na zapoznanie się z psychospołecznymi aspektami komunikacji z osobami o zaburzonym słuchu. Program autorski, interesujący, satysfakcjonujący słuchaczy.

Partnerzy:

© 2012 ECK.PL Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.